Politie Veteranen Platform

Politie kan profiteren van kennis nazorg in Defensiewereld

Aan de huidige nazorg voor (oud-)militairen is een lang groeiproces vooraf gegaan. Inmiddels is er veel geregeld en geborgd. De nazorg voor politiemensen is pas sinds enkele jaren op gang aan het komen. De resultaten zijn bemoedigend. Toch is men er zich die kringen van bewust dat er nog veel te leren valt van hetgeen in de wereld van Defensie allemaal al geregeld is. Alles daarover in het interview dat Laurens van Aggelen had met de voorzitter van het Politie Veteranen Platform.

Naar boven