Politie Veteranen Platform

Derde Walk 4 Veterans helpt veteranen vooruit!

logo walk 4
Op woensdag 21 september start de derde editie van de Walk 4 Veterans. Deze wandeltocht is een sponsoractiviteit van Hulp voor Helden – stichting KPPR die zich ten doel stelt het welzijn van veteranen én hun thuisfront te bevorderen.

De stichting doet dat op verschillende manieren, en één daarvan is de sponsoring van projecten die zich richten op dat welzijn. Dat is nodig, omdat sommige militairen die daadwerkelijk zijn ingezet bij de verwerking van hun ervaringen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De activiteiten die in 2016 worden ondersteund zijn:

• De Veteranenontmoetingscentra

• Het “I can hike”-project.

• Het project Veteranenhond

De deelnemers kiezen zélf welk project zij en hun sponsors gaan ondersteunen.

Deze derde editie vindt plaats van woensdag 21 september tot en met zaterdag 24 september 2016.

Het wandelprogramma speelt zich af langs het Waterliniepad, centraal in het land tussen Weesp en Gorinchem. Het is een hele fraaie tocht langs de forten, sluizen, batterijen en andere verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie. De etappes variëren van 16 tot 23 kilometer, waarbij het vanzelfsprekend ook mogelijk is meerdere etappes en/of meerdere dagen te lopen.

Inschrijving gebeurt per etappe en kan individueel maar ook als team. Dat kan met je (oude) militaire eenheid, je bedrijf, club en natuurlijk ook met familie. De inschrijving staat open voor iedereen die door middel van zijn of haar meelopen het welzijn van veteranen een stapje dichterbij wil brengen!

Inschrijven en sponsoren kan via www.walk4veterans.nl, waar ook meer informatie over de genoemde projecten is te vinden.

Naar boven