Politie Veteranen Platform

logo walk 4
Op woensdag 21 september start de derde editie van de Walk 4 Veterans. Deze wandeltocht is een sponsoractiviteit van Hulp voor Helden – stichting KPPR die zich ten doel stelt het welzijn van veteranen én hun thuisfront te bevorderen.

De stichting doet dat op verschillende manieren, en één daarvan is de sponsoring van projecten die zich richten op dat welzijn. Dat is nodig, omdat sommige militairen die daadwerkelijk zijn ingezet bij de verwerking van hun ervaringen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De activiteiten die in 2016 worden ondersteund zijn:

• De Veteranenontmoetingscentra

• Het “I can hike”-project.

• Het project Veteranenhond

De deelnemers kiezen zélf welk project zij en hun sponsors gaan ondersteunen.

Deze derde editie vindt plaats van woensdag 21 september tot en met zaterdag 24 september 2016.

Het wandelprogramma speelt zich af langs het Waterliniepad, centraal in het land tussen Weesp en Gorinchem. Het is een hele fraaie tocht langs de forten, sluizen, batterijen en andere verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie. De etappes variëren van 16 tot 23 kilometer, waarbij het vanzelfsprekend ook mogelijk is meerdere etappes en/of meerdere dagen te lopen.

Inschrijving gebeurt per etappe en kan individueel maar ook als team. Dat kan met je (oude) militaire eenheid, je bedrijf, club en natuurlijk ook met familie. De inschrijving staat open voor iedereen die door middel van zijn of haar meelopen het welzijn van veteranen een stapje dichterbij wil brengen!

Inschrijven en sponsoren kan via www.walk4veterans.nl, waar ook meer informatie over de genoemde projecten is te vinden.

vp Checkpoint 7 2015Tijdschrift Checkpoint is hét blad voor en over veteranen. In dit 64 pagina’s tellende maandblad vindt u informatie over verschillende missies, ervaringen van veteranen, het laatste nieuws en diverse achtergrondverhalen over militaire missies vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden.

Meer informatie over het tijdschrift Checkpoint op de site van het Veteraneninstituut.

Een nationaal evenement waar heel Nederland haar meer dan 115.000 veteranen bedankte die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.
De hele dag – van negen tot vijf – stond Den Haag in het teken van Veteranendag. Met programma’s in de Ridderzaal en op het Binnenhof. Er was een defilé en een vliegshow. Op het Malieveld was er feest met eten, drinken en muziek.

Bekijk het foto-overzicht Veteranendag 2015

http://1drv.ms/1fPJmyI

Aan de huidige nazorg voor (oud-)militairen is een lang groeiproces vooraf gegaan. Inmiddels is er veel geregeld en geborgd. De nazorg voor politiemensen is pas sinds enkele jaren op gang aan het komen. De resultaten zijn bemoedigend. Toch is men er zich die kringen van bewust dat er nog veel te leren valt van hetgeen in de wereld van Defensie allemaal al geregeld is. Alles daarover in het interview dat Laurens van Aggelen had met de voorzitter van het Politie Veteranen Platform.

Naar boven