Politie Veteranen Platform

Trainingen voor nuldelijnshelpers veteranen

In samenwerking met het vfonds biedt het Veteranen Platform trainingen aan voor nuldelijnshelpers veteranen. De uitvoering van deze traingen is in handen van de Basis.

Op dit moment zijn 3 trainingen beschikbaar:

 • Training Nuldelijnshelper veteranen
 • Aanvullende training Nuldelijnshelper veteranen
 • Workshop Nuldeijnsondersteuning voor professionals

Training Nuldelijnshelper veteranen

Deze training is eeninstap training voor vrijwilligers die nog niet eerder een training hebben ontvangen.

Aanvullende training Nuldelijnshelper veteranen

Deze training is bedoeld voor nuldelijnshelpers die eerder een training hebben gevolgd van de Basis of het DMKL (ontmoetingscentrum), maar nog niet in hetbezit zijn van eencertificaat van bekwaamheid van de BAsis.

Workshop Nuldelijnsondersteuning voor professionals

Deze is bedoeld voor vrijwilligers die ervaring hebben als professioneel hulpverlener

De beschrijving van deze trainingen vindt u terug op de website van de Basis of rechtstreeks via www.de-basis.nl/nuldelijn

Nuldelijnszorg

Nuldelijns zorg binnen het Politie Veteranen Platform is een verbijzondering van het Bedrijfs Opvang Team (BOT).

Het BOT is binnen de Politie en andere diensten een bekend fenomeen en bestaat uit collega's die zich in willen zetten voor het welzijn van de collega. Het Politie Veteranen Platform is gestart met de opleiding van een groep nuldelijns (veteranen-)hulpverleners. Deze hulpverleners worden opgeleid door en in samenwerking met de Basis in Doorn en deze wordt mogelijk gemaakt door het V fonds.

Vaardigheden/profiel van de nuldelijnshulpverlener
De vaardigheden/profiel van de nuldelijnshulpverlener binnen het PVP:

 • de hulpverlener is in staat zich in te leven in de situatie van een ander en stelt zich empatisch op
 • de hulpverlener kan herkenning bieden aan de veteraan
 • de hulpverlener kan met aandacht luisteren, omgaan met emoties van de veteraan
 • de hulpverlener is in staat het gesprek te structureren, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden
 • de hulpverlener kan op een heldere en begrijpende manier relevante informatie verstrekken
 • de hulpverlener durft te zeggen dat hij/zij iets niet weet
 • de hulpverlener durft te zeggen dat hij/zij niet kan of wil voldoen aan verwachtingen van de veteraan
 • de hulpverlener durft er voor uit te komen dat hij/zij hulpverlener is en maakt dit ook kenbaar aan de veteraan
 • de hulpverlener is in staat samen te vatten en terug te geven aan de veteraan
 • de hulpverlener draagt er zorg voor dat de veteraan tijdig wordt doorgeleid naar het CAP of door te veteraan te kiezen zorgverlener
 • de veteraan ondersteunt en versterkt de veerkracht van de veteraan

Daarnaast is de veteranenhelper binnen het PVP:

 • op de hoogte van het Centraal AanmeldPunt bij de Basis en haar functie
 • weet de mogelijkheden tot doorverwijzing
 • kent de activiteiten van de Basis in Doorn
 • weet op welke wijze aan diverse activiteiten kan worden deelgenomen
 • heeft kennis van de verschillende soorten gesprekken en weet die te hanteren

De nuldelijnshulpverlener is per definitie geen behandelaar, en zal zich dan ook niet bezig houden met verwerking van PTSS en aanverwante zaken.

Naar boven