Politie Veteranen Platform

Van nulde- tot tweedelijnszorg

In vaktermen wordt dan gesproken van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg, waarbij de eerste lijn een directe toegang voor cliënten biedt, bijvoorbeeld via huisartsen en natuurlijk het Centraal Aanmeldpunt van het Veteraneninstituut (CAP) met de maatschappelijk werkers van stichting de Basis en stichting Het Veteraneninstituut.

Ketenzorg Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een samenhangend zorgsysteem, of zorgketen. Dat betekent dat het LZV cliënten binnen het samenwerkingsverband alle mogelijke, beschikbare zorg kan bieden. Die zorg kan zeer laagdrempelig zijn zoals geestelijke verzorging en begeleid lotgenotencontact, maar ook gespecialiseerd zoals van behandelinginstellingen.

Bron: www.lzv-groep.nl/

Je kunt terecht bij de nuldelijnshulpverlener van het PVP als je vragen hebt over hulpverlening of zorg, ondersteuning ergens bij nodig bent of even behoefte hebt aan een gesprek.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator van het Politie Veteranen Platform is bereikbaar via:

email : zorg [at] politieveteranen.nl

Telefoon : 06 - 13 42 13 40

Naar boven